Enkele wetenswaardigheden over de Britse mil. begraafplaatsen vanWO-I.

Reeds in 1915 vaardigt het Britse Rode Kruis een verbod uit op de repatriŽring van de Britse
gesneuvelde soldaten, dit om bemiddelde families niet te bevoorrechten.

Wie staat in voor het onderhoud van de graven:

I.W.G.C.: Imperial War Graves Commission, opgericht op 21/05/1917.
Neemt volgende principes in acht:

In 1960 werd het I.W.G.C. omgevormd tot:
C.W.G.C.: Commonwealth War Graves Commission, die zorgt voor het onderhoud van de
militaire graven uit WO-1 en WO-2.

Website: http://www.cwgc.org/cwgcinternet/search.aspx

In totaal zijn er een 2500 militaire begraafplaatsen verspreid over 140 landen.

De architecten:

Er zijn een 4 tal architecten die samen met hun assistenten hun stempel gedrukt hebben op de
militaire begraafplaatsen, nl:

Sir Herbert Baker heeft als grootste werk Tyne Cot Cemetery ontworpen.

Sir Reginald Blomfield met als voornaamste werken De Ieperse Menenpoort en The Cross of Sacrifice.

Charles Holden met onder andere in Zonnebeke Buttes new British Cy. en Polygoon Wood British Cy.

Sir Edwin Lutyens met onder andere het Hooge Crater Cy. en Sanctuary Wood Cy. en

The Stone of Remembrance.


Wie het militaire kerkhof ontworpen heeft is meestal te zien aan de bouw van de ingangspoort.


In het begin waren het vooral houten kruisen en vanaf 1922 werden de houten kruisen vervangen
door 1 type grafsteen.
Deze grafsteen heeft als afmetingen: Hoogte 75 cm
Breedte 38 cm
Dikte 12 cm.
Hij is gemaakt van Portland cement afkomstig uit Portland Island in Dorset,
soms is hij gemaakt uit Hoplandsteen ( donkerder van kleur ) uit de steengroeve van Hopton Wood
in Engeland. De grafstenen die nu vernieuwd moeten worden zijn uit duurzamer Botticini steen uit
de Brescia streek in ItaliŽ.

Op de steen vindt men volgende gegevens:

Bovenaan, het embleem van het regiment.
Daaronder, het rangnr. ( niet voor officieren ) gevolgd door naam en voornamen (met de initialen)
en de datum van het overlijden.
Daaronder, het religieus embleem of het Victoria Cross.
Bovenaan links bevindt zich het registernr. , dit nr. vindt men terug in het registerboek aan de
ingangspoort, soms is enkel op de eerste grafzerk van iedere rij het nummer van het perk en de rij
te vinden.


Het regimentsembleem:

De rijzende zon met zonnestralen: Het esdoornblad ( Maple Leaf ) : Het liggend varenblad:
voor AustraliŽrs voor Canadezen voor Nieuw Zeelanders
De kop van de springbok: De harp: Embleem van het regiment:
voor de Zuid Afrikanen voor de Ieren de naam v/h regiment staat vermeld

Het religieus embleem:

Het kruis: voor de christenen in de ruime zin van het woord, Rooms Katholiek, Anglikaan,
Methodist, Baptist, ...
De davidster: voor de joden.
Geen embleem: indien het geloof niet gekend is of zonder geloof.
Victoria Cross: indien de gesneuvelde houder was van het Victoria Cross, de hoogste Britse
onderscheiding ( zie rechtse grafzerk hieronder ).


De perceeltjes voor en achter de grafsteen:

Voor en achter de grafsteen zijn afgezoomde perceeltjes , dit om de steen te beschermen tegen
de weersomstandigheden en om het uitzicht mooier te maken.
Vooraan veelal polyantharozen, nu wordt er ook een nieuwe roos ( met als naam remembrance )
gebruikt in 8 variŽteiten.
Op kleine begraafplaatsen 1 soort rozen.
Achteraan komt de beplanting nooit hoger dan de grafsteen, dit om het uitzicht mooi te houden.Kipling Stones


Dit zijn kleine speciale memorials of gedenkstenen op sommige begraafplaatsen ter herinnering aan
door duits artillerievuur vernielde ( en dus verdwenen ) graven, ofwel graven verdwenen uit niet
meer bestaande begraafplaatsen.

De tekst op de steen in de foto luidt als volgt: To the memory of these 20 soldiers of the British Empire killed in action in 1914, 1915 and 1917 and buried at the time in Broodseinde West German Cemetery, in Levi Cottage Cemetery Zonnebeke and in Zonnebeke British Cemetery No 2 whose graves were destroyed in later battles. There glory shall not be blotted out. Vertaald geeft dit: Ter nagedachtenis van deze 20 Britse soldaten gesneuveld in actie in 1914, 1915 en 1917 en toen begraven in Broodseinde Duits kerkhof, in Levi Cottage kerkhof Zonnebeke en in Zonnebeke Brits kerkhof Nr. 2 wiens graven vernietigd werden tijdens latere veldslagen. Hun roem zal niet uitgewist worden.The Stone of RemembranceOp veel plattegronden staat hij ook aangegeven als "War stone".
Dit is een altaarsteen ten behoeve van godsdienstige plechtigheden.
Enkel op begraafplaatsen vanaf 1000 graven.

Opschrift:

There name liveth for evermore. ( Hun naam blijve eeuwig leven ).

Ontwerper:

Sir Edwin Lutyens.

Afmetingen :

Hoogte : 1,5 m.
Lengte : 3,5 m.
3 treden.The Cross of Sacrifice

Stenen kruis met bronzen zwaard.

Betekenis:

Verzoening tussen het militaire karakter van de begraafplaats en het religieuze aspect.

Ontwerper:

Sir Reginald Blomfield.

Afmetingen:

Hoogte: varieert tussen 4,5 m en 9 m naargelang de grootte van de begraafplaats.De Epitaaf


De familie van iedere gesneuvelde had het recht onderaan de grafsteen een tekst te laten aanbrengen
van max. 18 woorden, tegen de prijs van 1 penny per woord.

Deze tekst moest van volgende betekenis zijn:


Het opschrift voor niet geÔdentificeerde gesneuvelden was 1 van volgende:Vb. van een epitaaf: The Lord God giveth them light and they shall reign for ever and ever. Vertaald geeft dit: De Heer God gaf hun het licht en zij zullen heersen in alle eeuwigheid.

Een ander opschrift is het volgende:

Shot at dawn

( Neergeschoten bij dageraad )

In Vlaanderen liggen op 28 verschillende begraafplaatsen, 79 Britse militairen die door de Britten
omwille van 1 of meerdere redenen 's ochtends vroeg terechtgesteld werden.
Mogelijke redenen voor de doodstraf waren de volgende:


Slechts 11 % van de terdoodveroordelingen werd ook effectief uitgevoerd, de rest werd uitgesteld
of omgezet in gevangenisstraf of in terugzenden van de veroordeelde naar het front.Gegevens van de terechtstellingen:
Reden aantal
Desertie 266
Moord 37
Lafheid 18
Verlaten van de wachtpost 7
Fysisch geweld 6
Insubordinatie 5
Muiterij 3
Slapen op de wachtpost 2
Neerwerpen van de wapens 2
Totaal aantal Britten 346

Nieuw Zeelanders: 5
Canadezen: 25
AustraliŽrs: geen
Frankrijk: 449 ter dood veroordelingen waarvan 27 uitgevoerd, de rest omgezet tot gevangenisstraf.
Voor de Belgen: 219 doodvonnisen waarvan 122 in beroep omgezet in een andere straf ,
van de overige 97 werden er 12 uitgevoerd.De gesneuvelden

Britse Rijk:

Verloor 900.000 man op 8.780.000 gemobiliseerden.

Frankrijk:

Verloor 1.390.000 man op 8.660.000 gemobiliseerden.

BelgiŽ:

Verloor 40.000 man op 350.000 gemobiliseerden.

Rusland:

Verloor 1.800.000 man op 12.000.000 gemobiliseerden.

AustraliŽ:

Verloor 62.000 man ( 1 op 10 vrijwilligers ) waarvan 53.000 in BelgiŽ en Frankrijk.

Nieuw Zeeland:

18.148 gesneuvelden, er waren 124.000 vrijwilligers op een bevolking van 1 miljoen.

Verenigde Staten:

Verloor 50.000 man op 4.350.000 gemobiliseerden.

Canada:

Meer dan 65.000 gesneuvelden op 665.000 vrijwilligers.

New Foundland:

Namen deel aan de slag van Passendale in 1917.
Het Caribou moment langs de ring ( en Gentse steenweg ) te Kortrijk herinnert aan hun deelname aan de Leieslag in 1918.

Zuid Afrika:

1026 gesneuvelden waarvan slechts 449 gekend.

Duitsland:

Verloor 2.040.000 man op 13.400.000 gemobiliseerden.

Chinese Labour Corps ( C.L.C. ):

Vanaf 1917 levert Noord-China werkers.
Voor het onderhoud van banen van en naar het front, het aanbrengen van munitie, het afvoeren van gesneuvelden.
In 1917 waren er 70.000 Chinezen, bij de wapenstilstand waren er 96.000 en in maart 1919 waren ze nog met 80.000, die bleven hier tot 1923.
Er waren ongeveer 2000 doden tijdens de oorlog, deze liggen begraven op 3 verschillende begraafplaatsen, nl: Het opschrift op de grafstenen is 1 van volgende :


Het Visitor's boek


Dit is het bezoekersboek, iedere bezoeker mag hierin zijn bevindingen over de begraafplaats noteren.

Het Registerboek


Hierin vindt men alle gegevens over de begraafplaats, zoals: